درخاطره روز ها ۵مرداد – ۲۷ژوئیه

۵ مرداد۱۳۸۸مجاهدین خواهان بازگشت به ایران میشوند

۵ مرداد۱۳۸۸مجاهدین خواهان بازگشت به ایران میشوند

۵ مرداد۱۳۸۸مجاهدین خواهان بازگشت به ایران میشوند!

رئیس جمهور برگزیدة مقاومت درباره «بازگشت ساکنان اشرف به ایران با شرایط مشخص»  تأکید کرد به شرط مصونیت از دستگیری و برخورداری از آزادی بیان, مجاهدین ظرف ۴۸ساعت عراق را ترک کرده و به میهن بازمیگردند.

 

 

 

 

۲۷ژوئیه ۱۹۸۷ استقلال نامیبیا

۲۷ژوئیه ۱۹۷۸ استقلال نامیبیا

 ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۸  استقلال نامیبیا

در پی سالها مبارزه مسلحانه مردم، شورای امنیت سازمان ملل با خلع ید از جمهوری آفریقای جنوبی، به منطقه جنوب غربی آفریقا استقلال داد و این منطقه به نام کشور مستقل نامیبیا شناخته شد.

 

 

 

۱۹۴۲میلادی نبرد العلمین

۲۷ ژوئیه ۱۹۴۲ نبرد العلمین

۲۷ژوئیه ۱۹۴۲نبرد العلمین

نبرد العلمین در لیبی با شکست نیروهای مشترک آلمان و ایتالیا از متفقین به پایان رسید. موسولینی تصمیم داشت پس از پیروزی در العلمین مصر را نیز تصرف کند و سکویی برای پیشرویهای نیروهای آلمانی و ایتالیایی در خاورمیانه ایجاد کند.

 

 

 

۱۹۰۰میلادی پکن در محاصرة مشتزنان

۲۷ژوئیه ۱۹۰۰ پکن در محاصرة مشتزنان

۲۷ژوئیه ۱۹۰۰  پکن در محاصرة  مشتزنان

۳۰۰هزار چینی میهن دوست که به «مشت زنان» افراد بدون تفنگ شناخته میشدند, در پکن به محاصره سفارتخانه های کشورهای بزرگ و محل سکونت خارجیان پرداختند.  انگلستان، فرانسه، آلمان، آمریکا, روسیه و ژاپن برای سرکوب مشت زنان نیرو فرستادند.

 

 

 

۲۷ ژوئیه ۱۸۳۹ آغاز جنگ تریاک

۲۷ ژوئیه ۱۸۳۹ آغاز جنگ تریاک

۲۷ژوئیه ۱۸۳۹   آغاز جنگ تریاک

به دنبال به دریا انداختن صندوقهای تریاک هند از سوی چینیها, جنگ انگلستان و چین معروف به جنگ اول تریاک آغاز شد. انگلیسی ها با صدور تریاک هند به چین، چینیها را معتاد کرده بودند. این جنگ با شکست چین که تجهیزات نظامی مدرن نداشت پایان یافت.