برافراشتن پرچم انقلاب سوریه درشهرهای درعاوشعله ورشدن نبردها در یمن

توفان‌تغییر چهار شنبه  4 مرداد 96

  • برافراشتن پرچم انقلاب سوریه در شهرهای درعا در جنوب

  • عدم التزام رژیم اسد به آتش بس در غوطه شرقی دمشق

  • بسیج عمومی مردم در شهر ام ولد در استان درعا

  • شعله ور شدن نبردها میان نیروهای دولتی یمن و شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران در شمال بندر مخا