اثری از زنده یاد استاد عماد رام در گرامیداشت عملیات کبیر فروغ جاویدان

قطعه فروغ جاویدان

اثری اززنده یاد استاد عمادرام

به مناسبت سالروز عملیات کبیرفروغ جاویدان