درگیریهای ارتش آزاد سوریه وتنگ تر شدن حلقه محاصره حوثیها دریمن

توفان‌تغییر سه شنبه  3 مرداد 96

  • درگیریهای ارتش آزادی سوریه با شبه نظامیان رژیم ایران در بادیه شام

  • عدم التزام رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در غوطه شرقی دمشق با بمباران مناطق آزاد شده

  • طرح افسران ارتش آزادی سوریه در جنوب این کشور برای تأسیس ارتش ملی انقلاب

  • تنگ‌تر کردن حلقه محاصره حوثیها در جبهه صرواح در استان مأرب یمن