درخاطره روزها 3 مرداد – 25 ژوئيه

3مرداد – سالروز عملیات فروغ جاویدان

3 مرداد 1367 – آغاز عملیات فروغ جاویدان

خميني ميخواست وانمود كند بعد از پذيرش آتش بس با عراق, ديگر مقاومتي براي سرنگوني رژيمش وجود ندارد. اما ارتش آزاديبخش ملي ايران, به استعداد 10 لشگر رزمي و از 5 محور تهاجم سنگين خود را عليه رژيم خميني آغاز كرد و تا دروازة كرمانشاه پيش تاخت.

 

 

 

۳مرداد سالروز تاسیس صدای مجاهد

۳مرداد سالروز تاسیس صدای مجاهد

3 مرداد 1360 – تأسیس رادیو صدای مجاهد

صداي مجاهد بر روي امواج SW  از منطقه كردستان ايران, خروش آزادي مردم ايران را فرياد كرد. صدايي كه ارتجاع حاكم سعي در خاموش كردن آن داشت, اما اين صدا از لابلاي امواج پارازيتي راه خود را به قلب توده ها باز كرد.

 

 

 

موسولینی - دیکتاتور ایتالیا

موسولینی – دیکتاتور ایتالیا

25 ژوئیه 1943 – عزل موسولینی

 

«بونيتو موسوليني» ديكتاتور ايتاليا و متحد هيتلر عزل و دستگير شد و مارشال «پيتروبادوگليو» يك دولت جديد را در ايتاليا تشكيل داد. موسوليني توسط پارتيزانهاي ايتاليا در يك دادگاه محکوم واعدام گردید.

 

 

سوموزا دیکتاتور نیکاراگوئه

سوموزا دیکتاتور نیکاراگوئه

25 ژوئیه 1979 – استعفاي ديكتاتور نيكاراگوئه

زير فشار چريكهاي نيكاراگوئه، ژنرال «آناستازيو سوموزا» استعفا داد و از كشور تبعيد شد. براساس طرحي در مذاكرات ساندينيستها و آمريكا، سوموزا كه خاندانش از 1933 بر نيكاراگوئه حكومت مي‌كرد، استعفا داده و قدرت بوسيلة ساندينيستها جايگزين شد.