درخاطره روزها – ۲ مرداد – ۲۴ژوئیه

درگذشت احمد شاملو

۲ مرداد- در کذشت احمد شاملو

«احمد شاملو» شاعر معروف ایران ،درسن ۷۵ سالگی در گذشت .وی که به علت مخالفتش بادیکتاتوری سلطنتی بارها به زندان افتاد،پس از روی کار آمدن خمینی، با انتقاد از خود کامگی اش و حمایت از شورای ملی مقاومت ایران ، مرزش را با دیکتاتوری آخوندی روشن ساخت.

 

پایان جنگ ایران و روم

 

۲۴ ژوئیه ۵۷۹ میلادی پایان جنگ ایران و روم

این جنگ پس از هفت سال با شکست رومیان به پایان رسید.جنگ های طولانی بین ایران و روم حاصلی دربر نداشت جز این که دو قدرت را به ضعف کشاند.

 

 

قیمو میت سرزمین های عربی

۲ مرداد- قیمومیت سرزمین های عربی

طرح واگذاری قیمومیت سرزمین های عربی خاورمیانه در چنین روزی به تصویب رسید. پاریس و لندن در جریان جنگ جهانی اول و پس‌‌ از آن، درمورد تقسیم امپراتوری عثمانی میان خود به توافق رسیده بودند و جامعه ملل در واقع به این تقسیم جنبه قانونی می داد.

 

الکساندر دوما

 

۲۴ ژوئیه۱۸۰۲ میلادی زادروزالکسا دردوما

«الکسا ندردوما»  نویسنده شهیرفرانسوی از یک خا نواده اشرافی و پدرش ژنرال ارتش ناپلئون بود.«دوما» ۲۵۰ کتاب نوشت که اغلب آنها زمینه تاریخی دارد.«سه تفنگدار» و«کنت کریستومون» ازکتابهای «دوما» به شمار می روند.

 

سیمون بولیوار

۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳ میلادی زاد روز سیمون بولیوار

«سیمون بولیوار» قهرمان استقلال آمریکای لاتین شش جمهوری از کشورهای آمریکایی لاتین را به وجود آورد. « بولیوی» به نام وی نامیده شده. زادروز «بولیوار» در قاره آمریکا مورد توجه است ودر ونزوئلا واکوادور روز ملی است.