عملیات رزمندگان ارتش آزادی وشکست نظامیان اسد وشبه نظامیان رژیم اسد در بادیه سوریه

توفان‌تغییر شنبه  31 تیر 96

  • عملیات رزمندگان ارتش آزادی در حومه دمشق
  • کشته شدن 35 تن از نظامیان اسد در غوطه شرقی دمشق
  • شکست تهاجم سنگین نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم اسد در بادیه سوریه
  • گذری بر محله منشیه سوریه بعد از آزاد سازی