در خاطره روزها ۳۰ تیر

 

۱۳۶۰ خورشیدی تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

۱۳۶۰ خورشیدی تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

 

پس از کشتار مردم در تظاهرات مسالمت آمیز ۳۰خرداد ۱۳۶۰  و آغاز مقاومت انقلابی علیه رژیم خمینی, تشکیل یک جایگزین دمکراتیک و مردمی در برابر رژیم آخوندی در دستور کار مقاومت قرار گرفت و آقای «مسعود رجوی» تأسیس شورای ملی مقاومت را در تهران اعلام کرد.  یک هفته بعد آقای رجوی به منظور معرفی و پیشبرد امر آلترناتیو به پاریس پرواز کرد و جبهة نبرد سیاسی و بین‌المللی علیه دشمن را در آن جا گشود. وی ضمن سلسله مصاحبه‌هایی با رسانه‌های مختلف, مردم ایران و افکار عمومی جهان را از موجودیت یک آلترناتیو برای رژیم خمینی باخبر کرد و به فاصله کوتاهی موجی از اعلام پیوستگی  و حمایت از شورای ملی مقاومت در میان ایرانیان آزادیخواه و گروهها و احزاب شکل گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

۳۰تیر -۲۱ ژوئیه ۱۳۳۱ خورشیدی قیام پیرومند مردم در ۳۰تیر

۳۰تیر -۲۱ ژوئیه ۱۳۳۱ خورشیدی قیام پیرومند مردم در ۳۰تیر

مردم تهران درحمایت از«پیشوای جنبش ضد استعماری» شاه را به قبول خواسته های دکتر مصدق وادار کردند.

شاه که تلاش می کردبا سرکوب جنبش ملی ؛حکومتشرا تحکیم بخشد؛ مجبور به تسلیم به نخست وزیری دکتر مصدق گردید.

 

 

 

 

 

 

۱۹۵۴ میلادی قرارداد ژنو و تقسیم ویتنام

۱۹۵۴ میلادی قرارداد ژنو و تقسیم ویتنام

 

قرار داد تقسیم موقت ویتنام در ژنو امضاء شد. طبق توافق ژنو قرار شد مدار ۱۷ درجه عرض جغرافیایی، خط فاصل میان دو قسمت ویتنام باشد و در سال۱۹۵۶ و یا در فاصلهیی که از سه سال بیشتر نباشد در سراسر ویتنام انتخابات وحدت برگزار شود.
همچنین قرار شد نیروهای فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم برای استعمار مجدد هندوچین وارد منطقه شده بودند ظرف مدتی کوتاه خارج شوند.

 

 

 

 

 

۱۸۹۹ میلادی تیربار وسیلة برتری در جنگ شد

۱۸۹۹ میلادی تیربار وسیلة برتری در جنگ شد

 در این روز ۳۲۰ سرباز فرانسوی به دلیل داشتن تیربار بر ۱۲ هزار نیروی نظامی کشور افریقایی چاد غلبه کردند و این سرزمین را مستعمره فرانسه ساختند.
تیربار در سال ۱۸۸۴ توسط «هیرام ماکزیم» تکمیل شد و وسیله برتری کشور دارنده آن به ویژه در استعمار ملل ضعیف قرار گرفت.

۳۰ تیر -۲۱ ژوئیه۱۷۷۴ میلادی گسترش سلطه روسیه بر دریای سیاه

درپی یک رشته جنگهای شش ساله (از ۱۷۶۸تا ۱۷۷۴) قراردادی میان روسیه وعثمانی امضاءشد و  روسیه مستقیمابه دریای سیاه راه یافت . عثمانی در جنگهای شش ساله شکست خورده بود.