درخاطره روز ها-۳۱تیر -۲۲ژوئیه

 

۳۱ تیر۱۳۳۱خورشیدی روزشادی ایرانیان

 

 

 

۳۱ تیر۱۳۳۱خورشیدی روزشادی ایرانیان

به خاطره پیروزی سیاسی در«سی ام تیر» وباز گرداندن دکتر مصدق به حکو مت ،در سراسر کشور جشن ومراسم شادمانی بر گزار بود. در همین  روز دکتر مصدق دستور داد نظا میانی که بسوی مردم شلیک کرده بودند بر کنار ومحاکمه شوند.

اشغال شهر پالرمو

۱۹۴۳ میلادی اشغال شهر پارلمو

ارتشهای متفقین که در سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند شهر پالرمو را تصرف کردند

 

 

 

 

 

 

۱۸۸۷ میلادی زادروز گوستاو هرتز

۱۸۸۷ میلادی زادروز گوستاو هرتز

وستاو هرتز» فیزیکدان آلمانی و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۲۵ در هامبورگ به دنیا آمد و شصت سال از عمر خود را در آزمایشگاههای فیزیک گذراند. وی قواعد جداسازی ایزوتوپها, مبادله انرژی میان اتم و الکترون هنگام برخورد و میزان انرژی از دست رفته و … را کشف کرد و نوشت. «هرتز» از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ در شوروی زندگی و کارکرد و در سال ۱۹۷۵ درگذشت.

 

 

 

 

 

۱۸۲۲ میلادی زادروز پدر علوم ژنتیک

 

 

۱۸۲۲ میلادی زادروز پدر علوم ژنتیک

«گرگور مندل» دانشمند اتریشی, در این روز چشم بهدنیا آمد و ۶۲ سال عمر کرد. وی با مطالعه روی بوته لوبیا و نخود اصول وراثت و انتقال خصلتها را کشف کرد و بعد از او راهش ادامه یافت. در سال ۱۹۵۳ دکتر «جیمز واتسون», «فرانسیس کریک» و «روزالید فرانکلین» ساختار «دی. ان . ا» را کشف کردند و تلاش پژوهشگران برای تکامل این علم همچنان ادامه دارد.

 

 

 

فرانسوا زاویابیشا

 

 

 

۱۸۰۲ میلادی درگذشت بنیانگذار بافت شناسی

«فرانسوا زاویا بیشا» کالبد شناس مشهور فرانسوی موفق شد ۲۱ نوع بافت را در بدن انسان شناسایی و طبقه بندی کند. اکتشافات «فرانسوا بیشا» پایهیی شد برای بافتشناسی مدرن که در قرن ۱۹ و۲۰ در دانش کالبدشناسی, بافت شناسی(هیستولوژی)  و آسیب شناسی بدن انسان به اوج خود رسید.