اعلام آمادگی افسران ارتش آزادی برای تشکیل ارتش ملی وفروپاشی شبه نظامان حوثی

توفان‌تغییر چهار شنبه  28 تیر 96

  • اعلام آمادگی افسران ارتش آزادی سوریه برای کمک به تشکیل ارتش ملی انقلاب

  • غوطه شرقی دمشق در میان چکش رژیم اسد و سندان توافقنامه آتش بس در جنوب سوریه

  • پیشرویهای ارتش ملی یمن در شمال غربی کشور و فروپاشی شبه نظامیان حوثی