اخباری از زنان نیروی تغییر در میهنمان ایران

ای آزادی ترا دوست داریم به تو نیاز مند یم و به تو عشق می ورزیم زیرا بی تو زندگی مادون انسانی است ای آزادی من و ما از ستم بیزاریم پس بخاطر آزادی باید خطر کرد و بخاطر آزادی کفش و کلاه رزم به تن کرد

روز شنبه 24 تیر مریم میزاخانی ریاضی دان بر جسته ایرانی در امریکا در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 40سالگی بر اثر سرطان در گذشت

هفته گذشته طیبه سیاوشی نایب رییس فراکسیون زنان مجلس ارتجاع اذعان کرد که در رژیم آخوندی ،حتی زنان نماینده مجلس هم برای خروج از کشور نیازمند مجوز همسر است چه با پاسپرت سیاسی و چه با پاسپورت یک شهروند عادی .

طی هفته گذشته زنان در بسیاری از تظاهراتهای و اعتراضات اچتماعی بخصوص اعتراضات غارت شدگان نقش فعالی داشتند غارت شدگان موسسه فرش و گلیم شعار می دادند حتی اگر بمیرم پولم را پس می گیرم

در مشهد هم شعار می دادند پول ما حق ماست زحمت یک عمر ماست