همدان : تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه آرمان

تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه توسعه در همدان

روز چهارشنبه۲۸تیر ۹۶ غارت شدگان مؤسسه توسعه(آرمان) در همدان در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران در بلوار مقابل استانداری رژیم در این شهر  تجمع کردند