فارغ التحصیل شدن اولین گروه از افسران انقلاب و پایداری و پاکسازی آثار بمبارانهای اسد در حومه دمشق

توفان‌تغییر پنج شنبه  29 تیر 96

  • پایداری ساکنان حومه دمشق و پاکسازی شهر از آثار بمبارانهای رژیم اسد

  • درخواست شورای نظامی دمشق برای تشکیل ارتش ملی سوریه

  • فارغ التحصیل شدن اولین گروه از افسران انقلاب در غوطه شرقی دمشق

  • کشته شدن 40 تن از نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران در بادیه شام