تظاهرات در مناطق آزادشده و دستگیری شبه نظامیان حوثی

توفان‌تغییر سه شنبه  27 تیر 96

  • تظاهرات در مناطق آزادشده و برافراشتن پرچم انقلاب سوریه

  • راه اندازی پلیس آزاد و بازسازی مراکز بهداری در مناطق آزاد شده سوریه

  • تلاش ورزشکاران سوریه در مناطق آزادشده برای احیای ورزش

  • دستگیری شبه نظامیان حوثی و مصادره سلاح و مواد انفجاری رژیم ایران در استان مأرب در یمن