ریاض حجاب : رئیس جمهور فرانسه بر حمایت از اپوزیسیون سوریه تأکید دارد

 ریاض حجاب هماهنگ کننده هیأت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه  با امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه ملاقات کرد

ریاض حجاب هماهنگ کننده هیأت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه پس از ملاقات با امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه گفت در ملاقات با رئیس جمهور فرانسه توضیح دادیم باقی ماندن بشار اسد در قدرت باعث گسترش آشوب در سوریه شده و نقش شبکه های تروریستی را تحکیم می بخشد و شبه نظامیان فرقه گرا را جذب میکند. وی در مصاحبه با روزنامه الحیات بر ضرورت محاکمه اسد و تمامی کسانی که در جنایت علیه مردم سوریه دست دارند تأکید کرد

ریاض حجاب به نقل از رئیس جمهور فرانسه گفت او بر استمرار حمایت کشورش از اپوزیسیون سوریه تأکید کرد و گفت موضوع بازگشایی سفارت فرانسه در دمشق درست نیست.

ریاض حجاب گفت در گفتگوهای ‌ژنو پیشرفتی متصور نیست چرا که روسیه و رژیم ایران با حمایت از رژیم اسد مانع هرگونه توافقی می شوند

ریاض حجاب : رئیس جمهور فرانسه بر حمایت از اپوزیسیون سوریه تأکید دارد

جهان |