درخاطره ی روزها 26 تیر– 17 ژوئیه

اسپانيا جنگ داخلي – فرانكو

17 ژوئیه 1936 میلادی آغاز جنگ داخلی اسپانیا

«فرانسیسکو فرانکو» رئیس ستاد ارتش جمهوری که از کار برکنار و تبعید شده بود, با همدستی ژنرالهای خائن اسپانیا و پشتیبانی «هیتلر» و «موسولینی»، به سمت مادرید لشکر کشی کرد. به این ترتیب یک جنگ  داخلی بین نیروهای مترقی و احزاب دست‌راستی و کلیسا آغاز شد و پس از 3 سال با 600 هزار قربانی به پایان رسید. 100هزار نفر نیز بعد از جنگ، به دستور فرانکو اعدام شدند.

 

 

 

درخاطره روزها- مچله پانج اولین مجله طنز

17 ژوئیه  1841  میلادی نخستین مجله طنز

«پانچ» نخستین مجله طنز جهان, در این روز اولین شماره خود را منتشر کرد و الگوی نشریات طنز بعد از خود قرار گرفته است.

 

 

 

 

ناپلئون بناپارت

17 ژوئیه  1815  میلادی ناپلئون خود را تسلیم کرد

«ناپلئون بناپارت» فاتح اروپا که زمانی آرزو داشت اروپا را تحت ریاست فرانسه یکپارچه کند، 29 روز پس از شکست نیروهایش در «واترلو» واقع در بلژیک, خود را رسماً تسلیم دشمنانش کرد. وی سپس  به جزیره «سنت هلن» در اقیانوس اطلس تبعید شد و تا پایان عمر در آنجا و زیر نظر انگلستان بود

 

 

 

 

17 ژوئیه 1762  میلادی ترور پتر سوم؛ تزار روسیه

درخاطره روزها پترسوم ترار روس

«پتر سوم» تزار وقت روسیه به دست افراد گارد خود ترور شد و همسرش بر جای او نشست. این تزار که پس از مرگ خاله اش بر تخت نشسته بود, با کاهش امتیازهای اشراف, برقراری آزادی مذهب و پایان دادن به جنگ 7 ساله با آلمان دشمنان زیادی برای خود ساخته بود. این دشمنان حتی اعلام کرده بودند که تزار دچار بیماری روانی است.

 

 

 

17 ژوئیه ی 1928  قتل آلوارو اوبرگون رئیس جمهوری مترقی مکزیک

آلوارو اوبرگون رئیس جمهور مقتول اسپان

 «آلوارو اوبرگون» پیش از آغاز دومین دور ریاست خود برجمهوری مکزیک، ترور شد. وی ضمن اصلاحات در دور اول ریاستش, بسیاری از کشاورزان را صاحب زمین کرده و جامعه را از تبه کاری و قانون شکنان پاک کرده بود. او می گفت منطقه آمریکای شمالی (مکزیک، ایالات متحده و کانادا) طبیعت واحدی دارند و دلیل پیشرفت دو کشور دیگر منطقه، وضعیت زمین و آب و هوا نیست، قوانین و مقررات است.