نخست وزیر لبنان: تحت هیچ شرایطی پناهندگان سوری را مجبور نخواهیم كرد به كشورشان بازگردند

   سعد حریری نخست ویز لبنان  تاكید كرد لبنان با هیچ طرفی در مورد بازگشت پناهندگان سوری به كشورشان به استثنای ملل متحد و آژانسهای مربوطه كار نخواهد كرد.

ما از بازگشت سریع و امن آوارگان سوری حمایت می كنیم ولی با اینحال تحت هیچ شرایطی آنها را مجبور به بازگشت به سوریه نمی كنیم».

به نوشته الشرق الاوسط این اظهارات سعد حریری چند روز بعد از برگشتن تعدادی از پناهندگان به سوریه تحت فشار حزب الله لبنان صورت می گیرد.

نخست وزیر لبنان: تحت هیچ شرایطی پناهندگان سوری را مجبور نخواهیم كرد به كشورشان بازگردند

جهان |