شعله وربودن جبهه های نبرد درحومه دمشق و به‌کارگیری گازهای سمی توسط رژیم اسد

توقان تغییر یکشنبه ۲۵تیر۱۳۹۶

  • شعله وربودن جبهه های نبرد در حومه دمشق

  • مواضع رزمندگان ارتش آزادی سوریه درجبهه مصیبین درشمال حلب

  • بازگشت اهالی حومه حما بعد از سه سال آوارگی

  • بکارگیری گازسمی مختلف توسط رژیم اسد درحومه شرقی دمشق