درخاطره روزها 24 تیر– 15 ژوئیة

 

1288 خورشیدی

پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه

شهر تهران پس از یک روز جنگ خیابانی توسط قوای مشروطه فتح شد و در پی آن «محمدعلی شاه» قاجار، با خانواده اش به ساختمان تابستانی سفارت روسیه در «زرگنده» .پناهنده شد

چند روز بعد با تشکیل یک شورای عالی 28 نفری, محمدعلی شاه را به علت پناهنده شدن خفت بار به یک سفارتخانه خارجی ، از سلطنت خلع و پسر 12 ساله اش «احمد میرزا» را به سلطنت گماشت.

 

1974

کودتا علیه اسقف ماکاریوس در قبرس

به دنبال کودتای افسران یونانی گارد ملی قبرس, اسقف «ماکاریوس» برکنار شد و «نیکوس سامسون» روی کار آمد. در واکنش به این کودتا, ترکیه نیروهایش را وارد قبرس کرد و یک هفته بعد «سامسون» استعفاد داد. با اوجگیری کشمکش بین ترکها و یونانی های قبرس بیش از 150 هزار نفر بی خانمان شدند و در دسامبر همان سال اسقف «ماکاریوس» مجددا به قبرس باز گشت و ریاست جمهوری را به عهده گرفت.

1288 خورشیدی1795 میلادی

تصویب سرود مارسییز به عنوان سرود ملی فرانسه

مجلس ملی فرانسه سرود «مارسییز» را که 3 سال پیش از آن توسط «روژه دولیس» _ یک سرباز داوطلب در ارتش انقلاب فرانسه _ ساخته شده بود، به عنوان سرود ملی این کشور تصویب کرد. وی شعر و آهنگ این سرود را در استراسبورگ به منظور تهییج سربازان در نبرد علیه آلمانیها سرود و چون ابتدا سربازان شهر مارسی این سرود را میخواندند عنوان مارسییز گرفت.

1606 میلادی

زادروز رامبرانت

«رامبرانت» نقاش شهیر قرن 17 در «لیدن» هلند به دنیا آمد و 63 سال عمر کرد. وی که در بکار بردن سایه ـ روشن در نقاشی نبوغ داشت,  قسمت اعظم عمرش را در آمستردام به سربرده بود و شاهکارهای هنری بیمانندی از خود برجای گذارد. پُرتره خودش یکی از آنهاست.

1099 میلاد ی

فتح کلیسای رستاخیز ملی

صلیبیون درجریان نخستین جنگ بیت المقدس به کلیسای رستاخیز دست یافتند وبه هدف دیرین خود که تربت عیسی دردست مسیحیان باشدرسیدند. این کلیسا که به دستور حاکم بامرالله سلطان مصروسوریه ویران شده بود بهانه لشکرکشی ها وجنگهای صلیبی قرارگرفت.