اعلام اعتصاب غذای زندانی سیاسی ابراهیم فیروزی در زندان گوهردشت کرج

زندانی سیاسی ابراهیم فیروزی  در زندان گوهردشت کرج اعتصاب غذای 10 روزه یی را شروع کرد

وی طی نامه ای نوشت: با توجه به بدرفتاری دستگاه قضایی با نوکیشان مسیحی و مخالفت با در اختیار داشتن کتابهای مذهبی خود و صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه  نوکیشان مسیحی به گونه ای که در ماههای اخیر سیستم قضایی ایران ده ها نفر از آنها را بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده است لذا از تاریخ 26تیر 96 به مدت 10 روز در حمایت از خواسته های بحق آن عزیزان اعتصاب غذای خود را اعلام میدارم و در نامه مورخه 25تیر96 به دادستان تهران در رابطه با این محدودیت ها اعلام کرده ام :

رژیم ایران، مسیحی بودن یا نبودن افراد را تعیین یا تأیید نمی کند و این موضوع صرفا در اختیار و صلاحیت کلیسا می باشد.

ابراهیم فیروزی

اعلام اعتصاب غذای زندانی سیاسی ابراهیم فیروزی در زندان گوهردشت کرج

سیاسی |