ژنرال جوزف ووتل گفت:‌ رژیم ایران به دخالت در منطقه ادامه می‌دهد

ژنرال جوزف ووتل، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش  آمریکا (سنتکام)، گفت:‌ رژیم ایران به دخالت در منطقه ادامه می‌دهد. همانطور که من و دیگران پیشتر گفته ایم،  این رژیم بی‌ثبات‌ کننده ترین (عامل) در منطقه  است

وی افزود:‌ ما می بایست میان رژیم  ایران و مردم ایران تمایز قائل شویم..

رژیم  ایران به ویژه مداخلات نیروی قدس سپاه، مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه در درازمدت است.

ژنرال جوزف ووتل گفت:‌ رژیم ایران به دخالت در منطقه ادامه می‌دهد

سیاسی |