وزیر اطلاعات حکومت آخوندی به نگرانی خود  از شرایط منطقه اذعان کرد

ترس و وجشت رژیم از شرایط منطقه ای و بین المللی

وزیر اطلاعات حکومت آخوندی با اشاره به شرایط منطقه با نگرانی گفت، رژیم با ناتوی اطلاعاتی مواجه است و دشمنان در حال توطئه علیه نظام در منطقه هستند و غرب آسیا در حال بازمهندسی است.

آخوند علوی به عوامل اطلاعاتی رژیم هشدار داد: گروه‌های معاند و مخالف نظام اکنون کنار هم نشسته‌اند که نمونه تلاش‌های آنها در نشست‌های پاریس، قاهره، بروکسل و ریاض دیده می‌شود.

وزیر اطلاعات حکومت آخوندی به نگرانی خود از شرایط منطقه اذعان کرد

سیاسی |