نیویورک تایمز: دخالتهای گسترده   رژیم ایران  در عراق

نیویورک تایمز در شماره امروز 25تیر  خود مقاله مشروحی در مورد دخالتهای گسترده رژیم ایران در عراق درج کرده است.

در این مقاله از جمله آمده است: در سراسر عراق شبه نظاميان مورد حمايت رژیم  ايران در تلاش و كوشش سخت براي ايجاد كريدوري جهت انتقال مردان و تسليحات به نيروهاي مزدور رژیم ايران در سوريه و لبنان هستند.

در راهروهاي قدرت در بغداد، حتي ارشدترين مقامها توسط سران رژیم ايران تائيد و يا اينكه كنار گذاشته شده اند.

نیویورک تایمز خاطر نشان کرد:‌ اگرچه آمریکا در عراق  ثروت و خون انبوهي هزينه کرد و  جان 4500 آمريكائي از دست رفت  و بيش از يك تريليون دلار مخارج جنگ شد اما اکنون رژیم  ایران عراق را به شدت تحت کنترل دارد. 

نیویورک تایمز: دخالتهای گسترده رژیم ایران در عراق

سیاسی |