مجلس رژیم ایران :تصویب طرح تخفیف اعدام متهمان مواد مخدر

  • رژیم ایران زیر فشار بین المللی برای لغو حکم اعدام

  • تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

مجلس ارتجاع روز یکشنبه ۲۴تیر کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر را تصویب کرد. 

در صورت تصویب نهایی، مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر به حبس های طولانی و جریمه نقدی تبدیل می شود. 

۱۸۲ عضو مجلس ارتجاع به کلیات این طرح رای موافق و ۳۶ نفر رای مخالف دادند. شش نماینده هم ممتنع بودند.

رژیم آخوندی که رکوردار اعدام در جهان است، از سوی جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری به شدت زیر فشار است تا حکم اعدام را لغو کند. 

اما به دلیل نیاز حیاتی ولایت فقیه به اعدام و کشتار از لغو آن عاجز است.

مجلس رژیم ایران :تصویب طرح تخفیف اعدام متهمان مواد مخدر

اجتماعی و اقتصادی |