طرح تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر  تصویب شد

مجلس ارتجاع کلیات طرح تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر را تصویب کرد

مجلس ارتجاع روز یکشنبه ۲۴ تیر کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی، مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر به حبس های طولانی و جریمه نقدی تبدیل می شود. ۱۸۲ عضو مجلس ارتجاع به کلیات این طرح رای موافق و ۳۶ نفر رای مخالف دادند. شش نماینده هم ممتنع بودند.

رژیم آخوندی که رکوردار اعدام در جهان است،

از سوی جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری به شدت زیر فشار است تا حکم اعدام را لغو کند. اما به دلیل نیاز حیاتی ولایت فقیه به اعدام و کشتار از لغو آن عاجز است.

طرح تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر تصویب شد

اجتماعی و اقتصادی |