درگذشت اسف انگیر مریم میرزا خانی، ریاضی دان برجسته ایرانی

کمسیون زنان شورای ملی مقاومت درگذشت اسف انگیر مریم میرزا خانی را تسلیت گفت.

در پی درگذشت اسف انگیر مریم میرزا خانی، ریاضی دان برجسته ایرانی در آمریکا، کمسیون زنان شورای ملی مقاومت درگذشت وی را تسلیت گفت.

مریم میزاخانی روز شنبه ۲۴تیرماه ۱۳۹۶دربیمارستانی در کالیفرنیا در سن ۴۰ سالگی بر اثر سرطان درگذشت. وی نخستین زنی بود که برنده مدال فیلدز شد که به برجسته ترین ریاضی دانهای جهان داده می شد.

مریم میرزاخانی که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود، بعدها به دانشگاه هاروارد رفت و مدرک دکترای خود را با درجه عالی از این دانشگاه کسب کرد.

وی عضو آکادمی ملی علوم آمریکا بود.

درگذشت اسف انگیر مریم میرزا خانی، ریاضی دان برجسته ایرانی

اجتماعی و اقتصادی |