درخاطره روزها – ۲۳تیر – ۱۴ژوئیه

 

۲۳تیر ۱۳۸۸ – شهادت امیرجوادی فر زير شكنجه در كهريزك

امیر جوای فر

«امير جوادي فر» دانشجوي مديريت صنعتي دانشگاه آزاد قزوين، روز ۱۸ تير به همراه عده‌يي ديگر بازداشت شد. وي پس از تحمل شكنجه به کهريزک منتقل شد و آنجا پاسداران آنقدر با پوتين به سينه و سرش كوبيدند که يك چشمش را از دست داد  و دچار خونريزي ريوي شد و سرانجام بر اثر شدت جراحات و عدم رسيدگي پزشكي به شهادت رسيد.

۱۹۵۸ میلادی پایان نظام سلطنت در عراق

عبدالگریم قاسم

«عراق» در جريان جنگ جهاني اول به تصرف انگلستان درآمد و دولت انگلستان در سال ۱۹۲۱ يك شاخه از اميران هاشمي را به عراق آورد و زير نظر خود سلطنت داد.

در اين روز يك كودتاي نظامي توسط «عبدالكريم قاسم» در عراق صورت گرفت و به نظام سلطنتي كوتاه مدت اين كشور پايان داد. ضمن اين كودتا پسر فيصل اول و خانوادهاش و نخست وزير وقت عراق كشته شدند.

۱۴زوئیه ۱۸۶۷ آلفرد نوبل و اختراع ديناميت

آلفرد نوبل

 

مهندس «آلفرد نوبل» سوئدي كه در سال ۱۸۶۶ «ديناميت» را اختراع كرده بود، در چنين روزي قدرت انفجاري آن را به معرض تماشاي عموم گذارد.
«نوبل» از اين كه ماده منفجرهيي ساخته بود كه ميتوانست در كشتن و تخريب استفاده شود, دچار نوعي عذاب وجدان بود. بدين سبب سرانجام تصميم گرفت ثروتش را وقف اعطاي جايزه به كساني كند كه  هرسال بزرگترين خدمت را به بشريت ميكنند.

۱۴ژوئیه ۱۸۶۴  زادروز نخستين زني كه مدرك دكترا گرفت

فلورنس بسکام

«فلورنس بسكام»، نخستين زن آمريكائي كه مدرك دكترا گرفت, به دنيا آمد.

 وي در سال ۱۹۸۳از دانشگاه جان «هاپكيز» در رشته زمين شناسي دكترا گرفت

۱۴ژوئیه ۹۱۷۸۹ فتح زندان باستيل و آغاز انقلاب كبير فرانسه

فتح زندان باستيل و آغاز انقلاب كبير فرانسه

زندان «باستيل» در شهر پاريس توسط مردم و انقلابيون فرانسوي فتح شد و نماد پيروزي انقلاب كبير فرانسه گرديد. مردم خشمگين بههمراهي انقلابيون براي تهية اسلحه به قلعة «باستيل» حمله كردند. خبر فتح زندان «باستيل» كه سمبل قدرت دستگاه استبدادي بود, تمام مردم فرانسه را به هيجان آورد و انقلاب فرانسه را وارد دوران جديدي كرد.