عجب داستانی داریم

  • کنسرت در اصفهان

اصفهان نصف جهان! اما الان این اصفهان ما گیر یک آدمهایی افتاده که بیا و ببین. یکیشون صحنه گردان نمایشهای جمعه در این شهره. آخوند مرتجعی به نام طباطبایی نژاد. این آخوند

افاضاتی داره ! چند مدت پیش گفته بود آب زاینده رود بخاطر بی حجابی زنان خشک شده!… حالا هم گفته ۷۵درصد از مردم اصفهان کنسرت نمیخواهند! ظاهرا ویروس علم الهدی برای

جلوگیری از کنسرت ها مسریه! عجب داستانی داریم با این آخوندها و …….