حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان

  1. اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان

  2. عوض کردن جای قربانی و ظالم

  3. فراخوان جمعی از فعالین محیط زیست

دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان در اعتراض به بي توجهي رياست دانشگاه آزاد اصفهان به خواسته هاي دانشجویان يك تجمع برگزار كردند. اين خواسته ها رسيدگي  به سقوط علمي، پژوهشي و فرهنگي و همينطور برداشتن سايه امنيتي از روي دانشگاه است .

دانشجویان پرستاري در شهرهاي مختلف اعتراضاتشان را ادامه ميدهند. دانشجویان پرستاري دانشگاه زنجان در اعتراض به طرح تربيت پرستار  جلو ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان اعتراض كردند. قرار است كه روز ۲۶ تير يك همايش از طرف دانشجویان در اعتراض به اين طرح وزارت بهداشت برگزار شود كه دانشجویان براي شركت در آن فراخوان دادند

  • عوض کردن جای قربانی و ظالم

يكي از شيوه هاي شناخته شده رژيم براي پاك كردن صورت مسئله، عوض كردن جاي قرباني و ظالم است. در مورد قتل دردناك آتنا اصلاني عده اي از آخوندهاي حكومتي وقيحانه اين موضوع را به حجاب و بدحجابي ربط دادند. چيزي كه واكنشهاي زيادي از طرف جوانهاي ايراني داشته و بعضي از جوابهاي شما به اين موضوع را انتخاب كرديم كه با هم بخوانيم.

دوستي نوشته: فاجعه جامعه ما تفكراتي هستند كه قربانيان را مقصر ميدانند به جاي متجاوزها.تفكراتي كه به جاي تلاش براي ايجاد محيط امن براي كودكان، به جاي آموزش، به جاي قوانين بازدارنده، به جاي فرهنگ سازي،همه چيز را به حجاب و به قربانيان ربط ميدهند….يك بار براي هميشه فرياد بزنيم و بگوييم : نه! نه به مقصر دانستن قرباني!

در يك كامنت ديگر در همين رابطه آمده:

 كسي كه خواب است را ميتوان بيدار كرد ولي كسي كه خود را به خواب ميزند را نميتوان بيدار نمود. مصداق اين اتفاق است. در ميان هياهوي تلخ اين حادثه، عده اي در بازي سياست مذهبي خود غوطه  ورند و بحث حجاب و عفاف را پيش ميكشند.

دوستي با اشاره به حكومت دزدان و جانيان گفته است:

وقتي آزادگان و عدالت خواهان در بند و جانيان و دزدها رها باشند آيا انتظار داريد اوضاع از اين كه مي بينيد بهتر باشد؟

در يك كامنت ديگر آمده :

اين همان تفكري ست كه ميگفت بي حجابي باعث خشكسالي و كم آبي شده است

و در يك كامنت ديگر  به صرف هزينه ها براي تروريسم رژيم اشاره شده و نوشته: با هزينه يک  موشك ميشود يک ساله فرحزاد و دروازه غار و خاك سفيد امن شوند، دلواپس امنيت كودكان كشورمان نيز باشيم!

چند روزي هست كه رژيم به بهانه  «روز عفاف و حجاب» راهپيمايي و همايش هاي خنده دار به راه انداخته. ديروز هم موحدي كرماني در نمايش جمعه دوباره روي اهميت اين موضوع تاكيد كرد و گفت: «بايد عرض کنم مسئله حجاب بسیار مهم است. هم با دین ارتباط دارد و هم با سیاست و استقلال کشور». به نظر شما ربط حجاب به سیاست و استقلال چیست؟ اگر از خودش بپرسی و مجبور شود زبان باز کند، باید همان حرفی را که بارها گفته تکرار کند؟ به یک نمونه آن از سال۹۴ اشاره می کنم که در ۲۸فروردین ۹۴ در سایتهای حکومتی نوشتند: «موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: بدحجاب شاید متوجه نباشد اما با کارش دهن کجی به نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. چرا که امنیت کشور در گرو اسلام است». بله ربطش به دین فقط یک بهانة مضحک است. اصل داستان وحشت از تزلزل امنیت نظام است. پس به همین دلیل باید فرمان سرکوب صادر کرد. همین طوری که این آخوند در نمایش جمعة‌ دیروز صادر کرد:

«این ماشین است که در خیابان حرکت می‌کند، از پشت شیشه همه مردم، ساکنین خودرو را می‌بینند، بدحجاب و بی‌حجاب باشد همه می‌بینند و این دیگر فضای خصوصی نیست و فضای عمومی است و باید نیروی انتظامی با قاطعیت با این افراد برخورد کند.»

بله دین فقط بهانه یی برای راه باز كردن براي سركوب بيشتر دختران و زنان و بالا بردن فشارهاست،  اما مشکل آخوندها این است که مدتها است که آن سبو بشکسته و آن پیمانه ریخته. خشم و عزم جوانها چند سالی است که گشتهای ارشاد را ناتوان کرده و آنها را به حیوان وحشی یی تبدیل کرده که دندانهایش کشیده شده باشد.

کسادی به اصطلاح همايشها و نمایشهای رژیم هم خودش نمود دیگری از  جواب مردم به ویژه جوانان به رژیم  است .

  • فراخوان جمعی از فعالین محیط زیست

جمعي از فعالين محيط زيست فراخوان به يك تجمع اعتراضي و تشكيل زنجيره انساني روي پل ميان گذر درياچه اروميه دادند.باوجود ادعاهاي روحاني در اين مورد كه چقدر در زمينه احياي درياچه اروميه دستاورد داشتند و پيش رفتند، مدیر دفتر منطقه‌ای احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقي ديروز گفت:« سطح آب دریاچه ارومیه در ۲۰ سال گذشته ۸ متر پایین آمد » يعني به طور ميانگين سالي ۴۰ سانتي متر آب درياچه پايين آمده است .