سرو ته یک کرباسن – علی اکبر ولایتی

بررسی کارنامه و عملکرد یکی از مهره های نظام

این برنامة‌ به بررسی کارنامه و عملکرد یکی از مهره های نظام ولایت فقیه می پردازد که از اعتماد خاصی نزد خامنه ای برخوردار است. کسی که ۵۷ سمت را در زندگینامه ای که در سایتش منتشر کرده، برای خود ردیف کرده است. از وزارت خارجة‌ نظام ولایت به مدت ۱۶ سال گرفته تا عضو انجمن اسلامی فارغ التحصیلان اروپا و آمریکا و اقیانوسیه. کسی که حتی زمانی قصد داشت  رئيس جمهور نظام شود. علی اکبر ولایتی.