درگیریها در شرق دمشق و کشته شدن شماری از شبه نظامیان رژیم ایران

توفان‌تغییر   22تیر 1396

  • درگیریها در شرق دمشق و کشته شدن شماری از شبه نظامیان رژیم ایران

  • سرنگونی یک هواپیمای رژیم اسد کشته شدن شماری از شبه نظامیان

  • بشار اسد نباید جزئی از مرحله انتقال سیاسی باشد

  • نبردهای شدید ارتش ملی یمن در جبهه‌ صرواح در استان مأرب