دور هفتم گفتگوهای ژنو  و چشم  انداز آن

توفان‌تغییر   ۲۱ تیر ۱۳۹۶

  • کشته شدن دو سرکرده شبه نظامیان اسد در جنوب سوریه

  • دور هفتم گفتگوهای ژنو  و چشم  انداز آن