خلاصه خبرهای اخبار۲۰۳۰پنجشنبه ۲۲تیرماه ۱۳۹۶

 

۱-در شهرهاي ميهن: ايران آزاد با مريم رجوي، براي آزادي و حاكميت مردمي به پيش، به پيش

 

۲- سخنراني فرماندار ادوارد رندل رئيس پيشين حزب دموكرات در گردهمايي بزرگ مقاومت

اد رندل: و من امروز به شما تعهد ميدهم، همانطور كه خانم رجوي دارد اين را تماشا مي‌كند، مي‌خواهم بداند كه امريكاييها، جمهوري خواهان، دموكراتها، مستقل ها مترقي ها، آمريكايي ها از ايالات قرمز و آبي، ما همه پشت او ايستاده ايم

 

۳- سخنراني‌هاي زابينه لويت‌هويزر اشنارنبرگر وزير پيشين دادگستري آلمان و ريتا زوسموت رئيس پيشن پارلمان فدرال

زوسموت: اشرفي هاي عزيز، اي كساني كه الان مكان اقامت تان را خودتان اشرف ناميده ايد. شما پيش از اين در ليبرتي بوديد شما در آنجا بيهوده رنج ها را تحمل نكرديد و همه كساني كه ما در اين فاصله از دست داده ايم، ميتوانند شهادت بدهند: ما يك گام به جلو آمده ايم

 

۴- سخنراني بارونس ورما عضو مجلس اعيان و وزير پيشين توسعة بين‌المللي انگلستان

بارونس ورما: ما بطور جمعي مي بينيم زماني كه به هم مي پيونديم و جهان در طرف ما است ما مي‌توانيم تغيير ايجاد كنيم. شما ستوان فقرات اين كشف بشريت هستيد.

 

۵- پریشان‌خوابی آخوندها ۲هفته بعد از گردهمایی بزرگ مقاومت: بسیج هراسان مستخدمان در داخل و خارج کشور و لجن‌پراکنی پر غیظ و کین آخوند روحانی علیه مجاهدین برای کرنش و سرسپردگی به خلیفه ارتجاع،

 

۶- ۵۷ اعدام از ابتداي ماه ژوييه درايران، اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ، موج اعدامها توسط دژخیمان خامنه ای برای جلوگیری از قیامهای مردمی، فراخوان مریم رجوی به طرد فاشيسم ديني از جامعه جهاني،

 

۷- اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت درباره اعترافهای آخوند روحانی و پاسدار قاسم سلیمانی به مداخلات جنگ افروزانه رژیم درعراق و سوریه، لیست گذاری سپاه پاسداران و اخراج نیروهای رژیم، ضرورت استقرار صلح در منطقه،

 

۸- حركت‌هاي اعتراضي عليه چپاول و ستم رژيم آخوندي در تهران، مشهد، اصفهان، سردشت، شاهرود، كرمانشاه، سنندج، اروميه، ايلام و اردبيل

۹- و هراس رژیم از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، سپاه پاسداران: جیمز ماتیس در یكی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های مقام‌های دولت ترامپ،  جمهوری اسلامی را یك حكومت شنیع خواند كه مردم ایران باید از دست آن خلاص شوند

 

مشروح اخبار ۲۰۳۰ پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

مشروح اخبار |