سند 2030 یونسکو – زیرذره بین

این سند چگونه تهیه شد؟

 سند ۲۰۳۰در ایران با چه موانعی روبروست؟

هند چه طور از پس این کار برآمده است؟

اما براستی چرا رژیم ولایت فقیه اینگونه با سند۲۰۳۰ یونسکو مخالف است؟

آیا موضوع استقلال فرهنگ و نگهبانی از دیانت  مردم است یا مشکل این نظام چیز دیگریست؟

سازمان بین‌المللی یونسکو از نهادهای سازمان ملل‌متحد است. سال ۱۹۴۵میلادی، یونسکو با هدف ایجاد صلح بر مبنای همبستگی معنوی و فکری تأسیس گردید. موضوعِ گسترشِ آموزش از اهداف این سازمان است.

سازمان ملل اهداف توسعه هزاره را در سال ۲۰۰۰ارائه کرد که ۱۸۹کشور با آن موافقت کردند. توسعه هزاره با هشت هدف باید تا سال ۲۰۱۵به اهداف خود می‌رسید. آموزش همگانی و برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان از جمله اهداف آن بود، ولی هدف بنیادی این سند پاسخگویی به چالش های بنیادی توسعه‌ی جهان بود

این سند چگونه تهیه شد؟

اما دسترسی به این اهداف تا سال ۲۰۱۵انجام نشد. بنابراین سند توسعه پایدار یا همان سند ۲۰۳۰یونسکو جایگزین سند اهداف توسعه هزاره شد.

از اهداف مهم این سند دستیابی به‌ تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است. همچنین پایان دادن به‌ همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا، در این سند مورد پافشاری قرار گرفته است. به رسمیت شناختن زبان و فرهنگ ِاقلیت‌ها و توجه به آنان در نظام آموزشی و اجازه آموزش به زبان مادری از نکات قابل توجه است. همچنین این سند خواهان عملی کردن حقوق بشر در محیط‌های آموزشی و ترویج صلح و ضرورت اماده کردن روح نسل آینده برای صلح است.

سند ۲۰۳۰یونسکو یک منشور عمومی است. کشورهای مختلف دنیا با همدیگر و به همراه کارشناسان آموزشی برای آموزش برای جامعه و نسل آینده نگارش کردند.

سند ۲۰۳۰یونسکو حاوی حقایق مهمی است.در جهان امروز مشکلِ آموزش، فراگیر است. ما شاهد فقر ِآموزش و بی عدالتی در این زمنیه هستیم. این آموزشها توانایی پاسخگویی به چالشهای جامعه بشری را ندارد و همه را نیز در برنمی‌گیرد.

حرف نو دست کم از دید نظری این است که فرصت، زمان و موقعیت آموزش باید همگانی و همیشگی شود

هند چه طور از پس این کار برآمده است؟

با وجود آمار و ارقام هشداردهنده گزارش یونسکو، شماری کشورها پیشرفتهای خیره کننده داشته اند. هند یکی از این کشورهاست. در سال ۲۰۰۰ در این کشور ۱۶میلیون کودک در سن دبستان، به مدرسه نمی‌رفتند. امروز این رقم به یک میلیون رسیده است.

هندوستان توانسته میزان غیبت در مدارس ابتدایی را طی ۱۵سال گذشته از ۱۶میلیون به یک میلیون برساند، اما هنوز برای دیدن نتایج ملموس آموزش و یادگیری راه درازی در پیش دارد.

سند ۲۰۳۰در ایران با چه موانعی روبروست؟

سازمان یونسکو مسئول اجرای سند ۲۰۳۰در کشورهای عضو می‌باشد. برنامه آموزشی توسعه پایدارِ یونسکو، که اولویت نخستش از سال ۲۰۰۰تا ۲۰۱۵یعنی نزدیک ۱۵سالِ ۱۳۸۰تا ۱۳۹۵بود، روی “آموزش برای همه” متمرکز بود. ولی ایران در آن زمان ۱۵ساله هم نتوانست برای اجرای درست این توافق و تعهد ملل متحد کاری بکند. بر اساس اعلام یونسکو، رتبه ایران در موضوع سوادآموزی در میان ۱۶۴کشور، هشتاد و ششم اعلام شده است.

 نگاهی به گفتارهای سند یونسکو روشن می‌کند روح حاکم بر این سند پافشاری بر اجرای کنواسیونهای مربوط به حقوق بشر و روح ضد تبعیض جنسیتی و ترویج صلح در محیطهای آموزشی است. اگر قرار باشد گفتارهای سند یونسکو اجرا شود، رژیم آخوندی مجبور به حذف آموزش‌های نظامی و بسیج دانش‌آموزی و دانشجویی بعنوان نهادهای سرکوب در محیطهای آموزشی می‌باشد. دیگر در امر آموزش فراگیر برای همه، نباید هیچ گونه محدودیتی برای زنان وجود داشته باشد. این آموزش زمینه توانمند سازی زنان برای حضور فعالتر زنان غیر از   حیطه  خانواده یعنی در همه صحنه‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرد.