آتش بس در سوریه و نقض آن توسط رژیم اسد

توفان تغییر ۱۹تیر ۱۳۹۶

  • اجرای آتش بس در جنوب سوریه و نقض آن توسط رژيم اسد

  • ساخت شهرک برای آوارگان در مرز سوریه با ترکیه 

  • پلیس آزاد حلب و تقویت مهارتهای جرم شناسی کادرها

  • تهاجم جدید ارتش ملی یمن در شمال صعده پایگاه اصلی شبه نظامیان حوثی