توافق آتش بس در سوریه به‌دنبال دیدار ترامپ و پوتین

 توفان‌ تغيير ۱۸ تیر ۱۳۹۶ 

  • توافقنامه آتش بس در جنوب سوریه از سوی آمریکا و روسیه
  • نظرات برخی از اهالی حومه حما در مورد کنفرانس آستانه
  • زندگی به  شهرهای آزاد شده سوریه باز می گردد
  • ارائه خدمات عمومی به ساکنان شهر کللی در استان ادلب