نقض آتش بس و نظر و آرا مردم سوریه

توفان‌تغيير  ۲۰ تیر ۹۶ 

  • ثبت موارد نقض آتش بس توسط دفاع مدنی

  • آرا و نظر مردم سوریه در رابطه با برقراری آتش بس در جنوب این کشور

  • افتتاح کلوب زنان جوان در شهر حموریه در حومه دمشق

  • تأسیس اولین پاسگاه پلیس در منطقه آزاد شده سهل الغاب در شمال حما