شطرنجی – روضه های وحدت در نظام

 روضه های وحدت در نظام

وضع نظام ولایت آنقدر درب و داغان است که به سختی میشود با بررسی تنها یک موضوع، وضعیت نظام را بازتاب داد. مثلا قرارداد خفت بار با توتال و هیاهوهای به پا شده در نظام  یک نمونه است، جنگ و دعوای باندی که این روزها به هر بهانه ای بالا میگیرد هم نمونه ی دیگر است، واکنشهای جنون آمیز نظام در رابطه با گردهمایی بزرگ مقاومت هم که جای خود دارد انتخاب بین این همه موضوع واقعا سخت است در نتیجه موضوع برنامة امروز را به برآیند همة‌اینها اختصاص دادیم یعنی روضة‌ وحدت در نظام. به این معنی که وقتی کارگزاران نظام تنشها و شقه و شکاف درونیشان را دیدند و در طرف مقابل همبستگی ایرانیان در گردهمایی بزرگ مقاومت را مشاهده کردند دو دستی زدن تو سر خودشان که آقا وحدت! وحدت! حالا ببینین این امامزادة وحدت شفا میده… یا کور می کند؟‌