تلنگر- قسمت۹۶- مخترع كوچكترين ماهواره

مخترع كوچك ترين ماهواره دنيا كيست؟

 ميخواهیم با يك مخترع نوجوان آشنا شويم. كسي كه ناسا را متعجب كرد و راه را براي كشف خيلي چيزها در فضا باز كرد. آن راه درازي را از هند آمده تا خودش را به مسابقه اي برساندكه اختراعات علاقه مندان به فضا در آن توسط ناسا بررسي ميشوند .

رفات شاروك Rafith Sharook نفراصلي گروهي از نوجوانان است كه كاري انجام داده كه خيلي از مهندس هاي دنيا نتوانستند انجام بدهند. اختراع كوچك ترين و سبك ترين ماهواره .

وزن خالص اين ماهواره 64گرم ميشود .

اسم اين ماهواره «كلام ست» kalamsat است و كوچك تر از آنی است كه حتي كف دست شما را بپوشاند.آن تركيبي از مواد سبك و تكنولوژي چاپ سه بعدي است .

خيلي ها مي پرسند كه چطوري اين را ساختيند، خيلي سبك است، چطور ساختي ؟ چون به طور واقعي ما از فيبر كربن استفاده كرديم كه اين اجازه را بهمان  ميدهد كه از چاپگر سه بعدي استفاده كنيم بنابراين خيلي سبك است.

گروه Space kids هند با صد تا محصول ديگر رقابت كردند تا اين جايزه را در ناسا برنده شوند.4ساعت طول ميكشد تا اين ماهواره كوچك پرتاب شود و تكنولوژي چاپ سه بعدي كه در آن به كار رفته در فضا به آزمايش كشيده شود. اين تنها نمونه در سراسر دنياست. مسابقه ناسا براي تشخيص علاقه مندان و مشتاقان به علم و فضا در نسل جديد برگزار ميشود .

درواقع ما احساس خوشحالي ميكنيم. اين مسابقه توسط دانشمندان  و مهندس هاي ناسا مورد قضاوت قرار گرفته. يكي از مهندسان از كنسرسيوم بزرگ فضايي كلورادو مارا با استفاده از يك اصطلاح تحسين كرد و گفت «ما تقريبا جاكن شديم»اين يعني اينكه آن خيلي هيجان زده و شگفت زده شده بود

ما 8-9 ماه پيش به ذهنمان زد كه اين ماهواره كوچك را درست كنيم و همزمان در مورد اين مسابقه شنيدم،بنابراين با خودمان فكر كرديم كه چرا ايده مان را به اين مسابقه نفرستيم؟ و بعد اين كارا كرديم و براي اقدام و راه اندازي انتخاب شديم .

اين اولين باره كه تكنولوژي چاپگر سه بعدي براي فضا به كار گرفته ميشود در واقع اين يک كار تاريخ سازاست و اين كوچك ترين ماهواره اي است كه تا حالا در فضا به كار رفته و نميشود، و نميشود وصفش كرد.

در پايه اين موضوع ميتواند راه را به خيلي از دانش آموزان نشان بدهد كه هيچ كس و هيچ چيز نميتواند مانع ما شود، يك چيز خيلي كوچك شما رابه فضا مي برد و فضا غيرقابل دسترسي نيست بلكه در دسترس است

ناسا ماه گذشته اين ماهواره را ارائه كرد .