مأموریت برای شیطان – قسمت اول

پرونده۱۸۹ – ۱ اسفند ۱۳۹۵

مأموریت برای شیطان – توطئه‌های وزرات اطلاعات علیه مجاهدین در داخل کشور  – قسمت اول – استان گیلان

سوال اینجاست که :

بسیج دیوانه وار علیه مجاهدین برای چیست ؟بمباران تبلیغاتی، جعل روزانه اخبار ،ساخت فیلمهای سینمایی وبه اصطلاح مستند های مجعول وانتشارفلّه ای کتاب…

اقدامات وزارت اطلاعات علیه مجاهدین در داخل وخارج کشور چیست؟ مزدورا ن در این جنگ چگونه به کار گرفته می شوند ؟

در مجموعهٔ «مأموریت برای شیطان» به این سؤالات پاسخ داده می‌شود.

در اولین قسمت از مجموعهٔ «ماموریت برای شیطان» تشکل های وزارت اطلاعات یا همان «انجمن نجات» رژیم در استان گیلان و اقدامات مأمورین آن علیه مجاهدین  بررسی شده است.  همچنین این شماره به افشای ابزارها و اهرمهای وزارت اطلاعات در  این استان پرداخته است .

 

Category: پرونده