روحانی و خامنه ای، تخاصمات آشتی ناپذیر -۳۶۰ درجه -۲۰ تیر ۱۳۹۶

  همان طور که در این گزارش هم آمده بود، روحانی امروز باز هم باند رقیب را مورد حمله قرار داد و حتی سعی کرد ادعاهای موشکی را هم از دست آنها بگیرد و خواسته‌های خودش را پیش ببرد و در همین رابطه گفت: « موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت است وزارت دفاع است و … سلاحهای راهبردی که در دولت یازدهم ساخته شده ۸۰ درصد کل سلاحهایی است که در دولتهای قبل ساخته شده است».
به این ترتیب می‌بینیم که جنگ و دعوای دو باند بعد از انتخابات، حتی شدیدتر از قبل ادامه پیدا کرده است؛ می‌خواهیم ببینیم سمت و سوی این جنگ و جدالی که شاهدش هستیم، کجاست؟ این موضوع گفتگوی امروز ما با علیرضا معدنچی است

این حرف که جنگ و دعوا بعد از انتخابات ادامه پیدا کرده را بارها گفته ایم، به نظر میرسد حرفهای امروز روحانی با ملاحظاتی همراه بود، آیا این که می‌گوییم جنگ باندی رو به تشدید است، زیر علامت سؤال نمی‌رود؟

آیا این علامتی از فروکش کردن جنگ و دعوا نیست؟

 اگر چه در صحبتهای امروز روحانی خوب دقت کنیم، حرفهای درشتی علیه باند خامنه‌ای دیده میشود اعم از این که برگ سلاح و موشک را خواسته از دست رقیب بگیرد تا بتواند حرفهای خودش را بزند و زیرآب باند مقابل را بزند، اما بحث جنگ لفظی نیست و فرض کنیم که حرف شما درست است و به لحاظ لفظی هم رقیقتر بوده، اما بحث این است که جنگ از مرحله لفظی فراتر رفته و وارد مدارهای جدیدی شده است و این گویای این است که بعد از انتخابات جنگ شدیدتر و عمیقتر شده است.

 منظورتان از مرحله‌ای فراتر از جنگ لفظی چیست؟

مثال روشنش روز قدس و شعار دادن علیه روحانی شعار مرگ بر آخوند آمریکایی دادند؛ مثال دیگرش حرفهای روحانی در مورد سپاه اگر چه در ظاهر دیگر با کلمات تندی مثل به جهنم و … نبود، اما به ریشة سپاه زد تحت عنوان دولت با تفنگ
و نمونه بارز دیگرش حرفهای اخیر مجید انصاری مشاور حقوقی روحانی است که گفت علیه ائمه جمعه و نیروی نظامی در رابطه با تقلبات انتخاباتی شکایت کرده است. آن باند هم از قبل شکایت مطرح کرده بودند و خود خامنه‌ای شمشیر قوه قضائیه را بالای سر اینها بالا برده و گفت که قوه قضائیه باید به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند. و این مدار جدیدی است که در آن پای قوه قضائیه به میان کشیده شده است.

  شکایت دولت چه جایی در تشدید جنگ باندی می‌تواند داشته باشد؟

 به این سادگیها نیست،‌معلوم است که باند خامنه‌ای حداکثر استفاده را از سپاه و بسیج برای ریختن آرای تقلبی به صندوقها به عمل آورده و بسیاری از مدارک و اسناد اینها را دولت روحانی در دست دارد و اگر قوه قضائیه رسیدگی نکند، اینها را در رسانه‌هایشان علنی خواهند کرد. بنابراین قوه قضائیه باید موضع خودش را مشخص کند که یا این اتهامات درست است، که به دنبالش دستگیری و دادگاه و این حرفهاست و اگر هم انکار کند و بگوید نادرست و دروغ است که این دعوا بیشتر بالا می‌گیرد و این وضعیت بسیار خطرناکی را برای رژیم و شخص خامنه‌ای به وجود می‌آورد و همان چیزی را که خامنه‌ای از آن فرار می‌کرد دوباره روی سرش خراب می‌شود و انگ تقلب در انتخابات به خامنه‌ای می خورد و پای تقلب سال ۸۸ و ۸۴ را سفت می کند و تمام سرمایه‌گذاریهای خامنه‌ای در مورد انتخابات زیر سؤال می‌رود و بخصوص ضربه‌یی که به خامنه‌ای می خورد این است که تقلب هم کرد و شکست خورد . ممکن است همین طور که شما می‌گویید عملی شود، اما معنی کوتاه آمدن خامنه‌ای چیست؟ یعنی تشدید طلسم شکستگی خامنه‌ای، وقتی خامنه‌ای در انتخابات شکست خورد این به معنی تزریق زهر شقه در رژیم بود و جنگ را تشدید کرد؛ الان هم اگر خامنه‌ای در جنگی که قوه قضائیه را وارد کرده عقب نشینی کند، زهر شقه بیشتر و عمیقتر عمل می‌کند؛ بخصوص که این زهر شقه را مقاومت به رژیم تحمیل کرده است