آبرنگ این هفته:‌ عادت‌ها می توانند انسان را نابود کنند

شکستن عادت اجتماعی با ایجاد انقلاب

عادت ها می توانند انسان را نابود کنند.کافی است انسان به گرسنگی و رنج بردن و به زیر ستم بودن عادت کند

تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند و ترجیح بدهد در بند بماند…! یک انیمیشن جالب هست  که همین واقعیت انکار ناپذیر اشاره دارد… شکستن بزرگترین عادت اجتماعی با ایجاد انقلاب…

در سال  ۱۸۸۷ کورساکف آهنگساز مشهور و نابغه ی روسی تصمیم گرفت یک اثر هنری بر مبانی داستانهای هزار و یک شب بسازد! پس از آماده شدن اتودهای اولیه کورساکف به‌همراه خانواده‌اش به منطقه «گلینکی ماورینی داشا» در استان لنینگراد رفتند. در تابستان ۱۸۸۸ بود که کورساکف کار نوشتن شهرزاد بر اساس داستان هزار و یک شب را تمام کرد.
این اثر دارای چهار موومان که هر کدام بیانگر بخشی از داستان هزار و یک شب نوشته شده… نام موومان‌های شهرزاد به ترتیب «دریا و کشتی سندباد»، «شاهزاده کلندر»، «شاهزاده و شاهدخت جوان» و «جشنواره ی بغداد» هستند.

گفت :‌ میگویند تو استاد بزرگی هستی به من بگو یکی از راز  های خوش‌بختی چیست استاد؟

پاسخ داد: هرگز با احمق ها بحث نکنیم

گفت : ولی فکر نکنم این جزو رازهای خوشبختی باشد

 استاد گفت: بله حق با شماست

صبركن رود به دريا برسد                     اين كه اينجاست به آنجا برسد

یک قدم مانده که دستان ما                      تا  خود تا قله ي رؤيا برسد

خفقانيست، به آن لالستان                     بگذار اين لب گويا برسد!

دائم از قدرت شب ميگويند                 تو بكوش آن گل فردا برسد

به كويري كه چمن بود قديم               بذر اين ريشة پويا برسد

جنتي مي شود آن دوزخ اگر                فصل  شمشاد و دودنيا برسد

همه  تن حنجره خواهم گشتن              تا كه خناق به غوغا برسد

من و او و تو و آنها را گوي                 به هم آييد كه آن ما برسد

طفلكي ميهن ما گشته يتيم                   جان بكن تا كه به بابا برسد