طوفان خروش دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸

طوفان خروش دانشجویان

18سال پيش، چنين روزهايي داشت آرام طي ميشد. حكومت ولايت فقيه  از اينكه با شعار اصلاحات، حداقل براي مدتي ميتواند وجود خودش را تضمين كند راضي بود. اما ناگهان جرقه اي زده شد كه حريقي را به دنبال داشت. طوفاني به راه افتاد كه خواب را از چشم ديكتاتور گرفت. آن جرقه 18تير سال 78 بود و آن طوفان خروش دانشجویان بود. درود به همه دانشجویان كه اين برگ را در تاريخ ايران به ثبت رساندند .

درشروع نگاهي داشته باشيم به خبرها و تحولات و اتفاقات هفته در دانشگاه. دانشجوهاي پسر دانشگاه خوارزمي اين هفته يك تجمع  اعتراضي در اعتراض به جابه جايي محل خوابگاه شان برگزار كردند. اقدامي كه از طرف دانشگاه به قصد نزديكتر شدن خوابگاه دانشجوهاي دختر به دانشگاه براي كنترل آنها انجام ميشد و به نوعي توهين به دانشجوهاي دختر هم بود .

يك اعتراض ديگر اين هفته، مربوط ميشود به دانشگاه بهشتي و اعتراضشان نسبت به افزايش ناگهاني قيمت غذا از ۱۲۰۰ به ۳۲۰۰ تومان در ترم تابستان. برخورد تهديد آميز به اصطلاح مسئول معاونت دانشجویی اين دانشگاه را با هم ببينيم.

اعتراض ديگر مربوط ميشود به حدود 60 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجوهاي پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان. اين پژوهشگاه سال 91 توسط هيئت امناي دانشگاه تهران تصويب شده اما الان بدون ارسال هيچ نامه رسمي اي در رسانه ها آنرا منحل شده اعلام كردند. ده ها دانشجوي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا هم كه درس شان تمام شده، هنوز مدرك نگرفته اند و وضعيت شان تعيين تكليف نيست .

اعتراضات در واقع از نيمه شب جمعه 18تير شروع شد. دانشجویان خوابگاه دانشگاه تهران تظاهرات را در اعتراض به سانسور و اختناق شروع كردند و شعار ميدادند. از ساعت 4 صبح يكانهاي سركوبگر اطراف خوابگاه را محاصره كردند و بعد به تجمع دانشجویان كه بيشتر از 1300 نفر بودند حمله كردند، و حتي تعدادي را از پنجره خوابگاه به پايين پرتاب كردند .

اين شروع بود و اعتراضات يك هفته طول كشيد .بهتر است  بگوئیم، يك هفته زمين را زير پاي رژيم لرزاند. ظهر روز 18ام بعد از نمايش جمعه تعدادي از لباس شخصيهاي خامنه اي و نيروانتظامي با چاقو و قمه و پنجه بكس به كوي دانشگاه حمله كردند .

بعد از آن اعتراضات شدت گرفت. دانشجویان به موسوي لاري كه آن موقع وزيركشور ونماينده ولي فقيه بود حمله كردند و شيشه هاي ماشينش را شكستن و شعارهاي مختلف ميدادند .

از روز 20 تير قيام به شهرهاي ديگر هم كشيده شد.اول تبريز . تا جايي كه در تبريز حتي تانكها را در خيابانها مستقر كردند. در اهواز 3 هزار نفر و در رشت هم هزار دانشجو راهپيمايي كردند. اعتراضات به شهرهاي ديگر مثل شيراز،اروميه، اردبيل، سمنان، شاهرود، ياسوج، همدان، يزد، خرم آباد ،زنجان،گرگان، مراغه و اراك هم رسيد.روزهاي 21 و 22 تير هم در تهران تظاهرات 100هزار نفره جريان داشت .

شنبه 19 تير بود كه خاتمي يك نشست امنيتي با سركرده هاي امنيتيش كه روحاني هم به عنوان دبير شوراي امنيت نظام در آن  شركت داشت، برگزار كرد و بعد از آن  هم  يك حكومت نظامي اعلام نشده در تهران برگزار شد و هم نيروهاي ضدشورش را وارد كردند. خاتمي خودش يك مصاحبه در تلويزيون انجام داد و روي سركوب دانشجوها تاكيد كرد .