سوریه- بشار اسد- غرب

  • ۱- بشار اسد چگونه به قدرت رسید؟

۲-  بشار اسد درمعادلات سیاسی سوریه چگونه عمل میکند؟

۳ –  بشار اسد و داعش.

در تابستان ۲۰۱۶ بشار اسد از نيروهايش در مناطق جنگي بازديد مي كند، آنها به مدت ۵  سال است كه  ، براي او مي جنگند . او  براي حفظ حاكميت خود، جنگ داخلي وحشتناكي را دامن زد،هزاران شهروند سوري كشته شدند ، ميلیونها نفر ديگر، مجبور به ترك كشور شدندو ده ها هزارنفر در زندانهاي سوريه شكنجه شدند. با همه اينها ، مجبوريم به اين ديكتاتور مشكوك كه فرماندهي كل را بدست گرفته تن بدهيم.

در سال ۲۰۰۹ ودوسال قبل ازممانعت او از شكل گيري تظاهرات مسالمت آميز،

دوربين يك ايستگاه تلويزيوني فرانسوي، فيلم اورا كه همراه همسرش «اسما»در تالار اوپراي دمشق حضور داشته ، گرفته ونشان داده است .

او دکتر چشم است و در بیمارستانهای انگلیس تعلیم دیده، همچنین با یک بانك  دار كه در لندن بزرگ شده، ازدواج کرده ، بطورمنطقي قابل تصور نيست كه بشار تبديل به ديكتاتور سوريه بشود.

تصادفي كه منجربه مرگ برادربزرگ او شد كه  قرار بود او جانشين پدرش باشد ، آينده بشار را تغيير داد وباعث شد اوجانشين شود،بشار به هنگام مرگ حافظ اسد  در سال ۲۰۰۰ فقط ۳۴ سال داشت .

حضور بر سرجنازه پدرش، اولين ظهوردر ملاء عام  براي اين جوان ناشناخته بود ، هیچ ‌کس گمان نمی‌کرد ، روزی بشار به قدرت برسد زيرا هميشه به عنوان عضو ضعيف خانواده به او نگاه مي شد.

او جانشين پدري شد كه شخصيت خيلي قوي داشت،گروه حافظ اسد بعد از كودتاي نظامي به حكومت رسيد ، آنها براي 30 سال يكي از بدترين و وحشي ترين ديكتاتوريهاي معاصر را بر سوريه اعمال كردند.

تمام مخالفان او با اعدام يا زندان مواجه شدند، عليرغم اين پيشينه، هيئت هاي زيادي از سر تا سر جهان اطراف جنازه اوجمع شدند.

و قبل از هر چيز براي تبريك گفتن به رئيس جمهور جديد جمع شدند. امريكا كه درآن زمان برخاورميانه تسلط كامل داشت ، وزير خارجه خود را براي ديدار با اين جوان فرستاد.

دليل سنگ دلي بشار اين است كه او در يك خانواده مذهبي كوچك علوي بزرگ شده ،

آنها مناصب اصلي در سوريه را به مدت 30 سال اشغال كرده اند.

علويها مدت زيادي به عنوان اقليت سركوب شده بودند، و الان بيم آن دارند حكومت را از دست بدهند. لبنان اين فرصت را به آنها داد كه قدرت نمايي كنند ،

در سال ۲۰۰۵ نخست وزير لبنان «رفيق حريري »كه دوست فرانسه بود تلاش كرد ،كشورش را از اشغال ارتش سوريه آزاد كند .

بشار اسد با فرماندهان حزب بعث، نشستي برگزاركرد ، داشتيم برسر مسائل اقتصادي صحبت مي كرديم ، به ناگهان حريري به عنوان دشمن سوريه مطرح شد ،به اين معنى كه اين مرد «رفيق حريري »توسط آمريكا و فرانسه تحريك مي شود،بلافاصله و بعد از سه روز رفيق حريري كشته شد.

ترور نخست وزير، با دو تن مواد منفجره و كشته شدن ۲۰ نفر از عابران، دنيا را ترساند.

آمريكا و دولت ژاك شيراك هردو روابط خود را با بشار قطع كردند.

كميته تحقيق بين المللي تشكيل شد ، ولي با موانعي مواجه گشت . شاهدان عيني اي بودند كه اعدامهاي حلق آويز را تاييد مي كردند ، اين اعدامها، شامل وزير كشور حكومت بشار در آوريل ۲۰۰۶  هم مي شد.

تحقيق گر سازمان ملل «سرج برامرتز»اسرار داشت، نظرات رئيس جمهور سوريه را گوش كند. مشاورين نزديك بشارکه دريك نشست غير رسمي او حضور داشتند مي گفتند بشار ترسيده بود و سؤال مي كرد : آيا مرا دستگير مي كنند؟

نهضت هاي انقلابي و خشونت در منطقه شعله ور شدند، ديكتاتورتونس «بن علي » عزل شد ، به دنيال آن حسني مبارك سرنگون گشت  .

براي نشان دادن خود، به عنوان منتقد جهاديهاي وحشي، بشار توانست افكار عمومي را مجبور به چشم پوشي از جوانب سياه جنگ بكند.

مانند پادگان هاي مرگ، كه شاهدان عيني تعريف كردند، ۱۷ هزار نفر در آن توسط بشار اعدام شدند،كه در بين آنان زنان و كودكان هم بودند.

وقايع ۱۳نوامبر ۲۰۱۵در پاريس، كه داعش مرتكب آن شد، به جامعه جهاني ياد آوري كرد كه بايد به سخنان بشار با دقت بيشتر گوش مي دادند.

استراتژي بشار،«يا من و يا هرج و مرج» كه آنرا با مهارت اجراء مي كند، نتيجه خود را داد.

در پائيزسال ۲۰۱۵ نيروهاي نظامي اروپا تصيم به اجراء حمله هايي در سوريه گرفتند، اما نه عليه بشار، كه دو سال قبل طراحي كرده بودند ، بلكه عليه داعش .

كمكها به انقلابيون سوريه قطع شد .

براي بشاراين تهاجم غرب كمك مفيدي بود،اما وضعيت بشار همچنان متزلزل باقي است.

چهار سال بعد از جنگ ويرانگر، ارتش آن خسته، و به تنهايي قادر به پيروزي نبود،

به همين دليل در اكتبر سال ۲۰۱۵براي اولين بار بعد از شروع انقلاب ، بشار به خارج از كشور مسافرت كرد.

به شكل رسمي بر سر جنگ با داعش با ولاديمير پوتين وارد گفتگو شد ،او اميد داشت به كمك روسيه به توان نظامي  دست پيدا كند، كه تعادل قوا را به نفع او تغيير بدهد.

روسها مي خواستند با دامن زدن به جنگي كه در بن بست است  برگ برنده ، در برابر غرب داشته باشند. آنها مجبور بودند روي آينده نيروي هم پيمان ديكتاتور خود ،شرط بندي بكنند.

غافلگير كردن پادگان غربي ، وارد شدن ارتش روسيه به صورت گسترده و رسمي براي جنگ عليه داعش، دشمني كه مطمئناً سودش را بشار مي برد.

در ۲۰۱۶با كمك روسيه ،ارتش بشار توانست زمينهايي كه به مدت 5 سال از دست داده بود را پس بگيرد. غرب عاجزانه ناظر تهاجم وحشتناك و نابودي ناشي از آن بود،بطور خاص در حلب. غرب هيچ واكنشي حتي، بعد از وارد شدن اتهام ديگري مبني بر استفاده بشار از سلاح شيميايي نشان ندادفرانسه كه بيشترين دشمني را با بشار داشت، تماشا گر بود.