اعتراض جوانهای یزد – حمایتهای ارتش آزادی در داخل ایران از گردهمایی ایران آزاد

 • اعتراض جوانهای یزد

 • حمایتهای ارتش آزادی در داخل ایران از گردهمایی ایران آزاد

  اعتراض جوانهاي يزد، ترس نظام ازشرايطي كه در آن قرار گرفته و حمايتهاي شما رزمنده هاي ارتش آزادي در داخل ايران از گردهمايي ايران آزاد.

  تجمع جوانهاي يزد در نابود شدن ورزش فوتبال در اين استان جلو دفتر موسوي از اعضاي مجلس رژيم در يزد تجمع كردند، آنها بنرهايي گرفته بودند كه اعتراض شان را نسبت به عدم اختصاص بودجه به ورزش و گرفتن اين امكان از جوانها را نشان ميداد .

  در شرايطي كه آخوندها بيشتر از هميشه زير فشار هستند، مي بينيم كه  بيشتر از هميشه هم اختلافات بين شان اوج گرفته، به همين دليل هم مهره هاي مختلف نظام از احمد خاتمي گرفته تا امام جمعه ها و پاسدارها پيامهاي وحدت و كنارگذاشتن اختلافات را ميدهند، مثلا پاسدار لاريجاني در يكي دو روز پيش گفت:«ما با یک طیفی از دشمنان روبه‌رو هستیم و برای مقابله با آنها باید اختلافات را کم کنیم نه این‌که روی اختلافات بنزین ریخته و آن را شعله‌ور کنیم.»

  مدتي قبل پاسدار زاكاني از اعضاي سابق مجلس وقتي ديد كه اختلافات سر داستان «آتش به اختيار» بالا گرفته گفت كه فعلا آتش بس كنيم! اما بعد وقتي كه داستان قرارداد توتال پيش آمد، آتش بس رو كنار گذاشت و گريزي به فرمان آتش به اختيار زد و گفت:« آتش‌ به اختیار به‌مثابه اتکا به نیروی اجتماعی عظیم مردمی با کنشگری اصلی جوانان آرمانگرای واقع بین، بر محور حل مسائل کلان و اصلی کشور در همه عرصه‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره، به شرط اختلال در مرکز برنامه‌ریزی و هدایت آن عرصه خواهد بود»

  بايد ديد كه اصلا علت اين اختلافات چيست و حالا چرا اينها به فكر وحدت افتادند؟ يک ضرب المثل معروف ميگوید، وقتي زمين سفت ميشود، گاوها به هم شاخ ميزنند،  واقعيت اين است كه نظام از هر طرف در بن بست است و طبيعي است در اين وضعيت اختلافات دروني دامن زده شود، اما از طرفي هم خودشان خطر سقوط را حس كردند، ميدانند شكاف و شقه در راس حكومت وبين مهره هاي نظام باعث نزديك تر شدن سرنگوني شان ميشود، به همين دليل شعار وحدت ميدهند كه البته نميتواند كمك چنداني بآنها بكند و سرنوشت شان را تغيير بدهد، چون تا جايي كه به جوانهاي ايراني و مقاومت سازمان يافته ايران برميگردد، به چيزي كمتر از سقوط ديكتاتور رضايت نميدهند!

  عظمت و اوج  و تاثيرگذاري گردهمايي ايران آزاد به قدري بود كه  بعد از گذشتن بيش از يك هفته ازآن بازتابهاي مختلفي چه در رسانه هاي بين المللي و چه در داخل ايران و چه حتي در رسانه هاي خود رژيم كه خيلي از اين پيروزي به وحشت افتاده هنوز هم ادامه دارد، جوانهاي آزاديخواه و رزمنده هاي ارتش آزادي در داخل هم با انجام فعاليتهايي حمايتشان را از اين گردهمايي نشان دادند، پيام دوست عزيزمان آيهان از كرج .

  دررابطه با همايش 10تير كه در پاريس برگزار شد، اول از همه،همه ميدانيم كه اين يك گردهمايي تنها، حزبي نيست،بلكه كساي زيادي حضور داشتند كه ممكن بود از احزاب ديگري باشند و هدف مشترك همه شان، آزادي ايران بود، ايرانيهاي خارج از كشوري كه شايد از اين آوارگي خسته شدند جمع شدند حرفشان را بزنند، و فيلمهايي كه از ايرانيهاي داخل كشور زده شد و صد در صد حرف خيلي از مردم ايران اتحاده. اتحاد نه براي اينكه ايران فقط دست يك حزب خاص يا سازمان خاصي بيفتد، اتحاد براي اينكه همه در ساخت كشورشان و در واقع در بازسازي كشورشان دست داشته باشند تا يک ايران آزاد را از نو بسازيم. من واقعا نميتوانم قبول كنم يک سري بيایند لجن پراكني كنند راجع به اين گردهمايي بزرگ. واقعا چي ميخواهند بگویند؟ كه سناتورهاي آمريكايي پول گرفتند؟ سناتورهاي آمريكايي آنقدر سرمايه دارند كه نياز به 20 هزاردلار، 30 هزار دلار، 100هزار دلار،1 ميليون دلار نداشته باشند. از يک طرف ديگر ميآیند ميگویند كه مخارج همه اينها را دارد دولت آمريكا تامين ميكند، يک سري ها ميگویند كه مخارج سناتورها را دارد سازمان مجاهدين ميدهد، بالاخره ما كدام حرف را باوركنيم؟ دولت آمريكا داردمخارج را تامين ميكند يا سازمان دارد به دولت آمريكا پول ميدهد؟