عجب داستانی داریم

عجب داستانی داریم

بین دایناسورهای نظام یک تیره هایی هست که خیلی نادرند! آنقدر که فسیل شان هم پیدا نمیشود، حالا حسابش را بکنید وقتی این دایناسورا برای انسانهای قرن بیست و یکم قاعده و قانون تعیین کنند!

یکی از این تیره ها! مکارموشیرازوس یا همون مکارم شیرازی است ای وای! ای وای! لامصب فقط یک آپشن دارد. اون این است :‌«حرام است»… عجب داستانی داریم! یک چند تا از حرفایش را بشنوید خودتان دستتان میآید .

Category: فردای ما