درگردهمایی بزرگ مقاومت ایران زندانیان هم حاضر هستند زندانیان سیاسی ایران ازتمامی زندانهای ایران، از گوهردشت ، از زندان زاهدان ، زندانیان اهل سنت و زندانی سیاسی مسیحی که با پیامهای خودشان نشان دادند که آرمان آزادی و تغییر ایران یک آرمان فراگیر و ملی است
زندانیان سیاسی ازچند روز قبل ازشروع مراسم با پذیرش ریسکها و خطرات باارسال نامه هایی از درون زندانها اقدام به حمایت از این گردهمایی کرده بودند .این زندانیان با پیامهایشان خود را به این تجمع باشکوه رسانده و از هموطنان خواستار شرکت دراین مراسم بودند
ابوالقاسم فولادوند زندانی سیاسی که محکومیتش را در زندان گوهردشت میگذراند درقسمتی از نامه خود چنین مینویسد :

زمان،‌زمان برخاستن است،‌کهکشان آزادی،‌با قدرت و صلابت در جهت سرنگونی رژیم آخوندی به پیش می راند و با گشاده دستی،‌این فرصت را برای همه ما فراهم آورده است که با پیوستن به این کهکشان در کنار و دوشادوش ایرانیان واقعی و آزادیخواه و خانواده مقاومت و ارتش آزادی قرار بگیریم و برای آزادی ایران عزیز از دست آخوندهای جنایتکار برخیزیم

ارژنگ داودی دیگر زندانی سیاسی که محکومیتش را بصورت تبعیدی در زندان زابل میگذراند درقسمتی ازنامه خوددر حمایت از مراسم سالانه مقاومت ایران مینویسدک

ارژنگ داوودی : مجاهدین خلق ایران دیرپاترین و سازمانیافته ترین آلترناتیو

«در حال حاضر مجاهدین خلق ایران دیرپاترین و سازمانیافته ترین بخش از کلیت آلترناتیو بالقوه ای هستند که برای مدیریت پیکار سراسری ایرانیان در جهت رهایی از شر مافیای خامنه ای و شرکا ضرورت وجودی غیر قابل کتمان یافته است. لذا بدینوسیله از تمامی آنانکه دل در گرو سربلندی ایران داشته و به سرافرازی ایرانیان می اندیشند صمیمانه دعوت می نمایم در صورت امکان بکوشند با حضور عملی خود در هرچه باشکوه تر برگزار گردیدن گردهمایی بزرگ پاریس سهیم باشند»
– بله همه پیامها همینطور دردمندانه و مسئولانه برای شرکت در گردهمایی هست و به این ترتیب وقتی هموطنان ما به پیام آنها پاسخ مثبت دادند، پس آنها حضور داشتند. به صحنه ی تقدیر از آنها هم نگاه کنیم

نامه زندانیان سیاسی ابوالقاسم فولادوند و ارژنگ داوودی در حمایت از گردهمایی مقاومت -ایران آزاد