اجرای ترانه توسط هنرمند مقاومت گیسو شاکری در گردهمایی پاریس

نگه کن به مرضیه های وطن                   بخوان، قصه مهرنوش مرا
به اشرف گل سرخ طوفان من                  به آن فاطمه، قهرمان فدا
بیا تا به آن طاهره، آن طلوع                    کتیبه فدا، بر تن صخره ها
بزن جان به آتش که دریابی اش                تو شور دل عاشق آن ندا
ببین خون صدها ترانه چکید                     به صحن خیابان، ز قلب ندا
بیا تا به گیتی به زهره برس                     بگو از صبایم، به باد صبا
چنین رزم و پیکار زن در نبرد                 درخشید، در رزم رزمندگان
جهان دید ناگه طلوعی نوین                     زعزم درخشان شیروژنان

این ابیاتی بود از یکی از ترانه هایی که در گردهمایی مقاومت توسط خانم گیسو شاکری خوانده شد و از رزم زنان میهنمان حکایت میکرد. ترانه ای که به تاریخ زنان پیشتاز مبارزه از فدایی شهید مهرنوش ابراهیمی و مرضیه اسکویی و سپس به فاطمه امینی اشاره داشت و بعد تا مجاهد شهید طاهره طلوع شهید سرفراز فروغ جاویدان رسید و در ادامه به شهید ندا اقا سلطان و به شهیدان مجاهد زهره قائمی و گیتی گیوه چیان و صبا هفت برادران اشاره داشت.