دنیای سینما

فيلم  جديد «47 متر پايين» يا 47 Meters Down

 انيمشين «ماشين ها 3» Cars 3

 

فيلم «47 متر پايين» ماجراي دو خواهر به نام هاي «ليزا» و «كلره». اين دو خواهر دنبال هيجان و ماجراجويي ميگردند و تصميم مي گيرند براي اينكه حال و هوايي عوض كنند براي غواصي به مكزيك بروند .

آنها سوار قايق و وارد آبي پر از كوسه هاي وحشي مي شوند و براي رسيدن به اوج هيجان تصميم ميگيرند كه در يک قفس به زير آب بروند .

اما وقتي كه متوجه ميشوند كوسه هاي وحشي در فاصله ي خيلي نزديك آنها را محاصره كردند، كم كم هيجان آنها تبديل به ترس ميشود .

انيميشن «ماشين 3» يک انيميشن كمدي ورزشي است كه توسط والت ديزني ارائه شده.

اين انيميشن سومين قسمت از ماجراي «مكويين» با رفقاي قديمي و مسابقه شان است. در اين قسمت يک ماشين مسابقه ي مشكي ناشناس به اسم «جكسون استورم» كه نسل جديدي از ماشين هاي مسابقه است  از راه مي رسد و از آنها جلو ميزند .

اين باعث ميشود خيلي از ماشين هاي مسابقه ي قديمي در برابر ماشين هاي پيشرفته و مدرن ناچار به بازنشستگي شوند و بعضي ها هم مجبور ميشوند به تعميركارهاي جديد متوسل شوند تا بتونند دوباره به مسابقات برگردند .