گزارشی کوتاه از وضعیت کودکان کار در ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای

آمار و ارقام غیر واقعی کودکان کار توسط رژیم

 

اين روزها ديدن بچه هايي كه پشت چراغ قرمزها آدامس و گل مي فروشند يا شيشه ماشين ها را پاك ميكنند خيلي عادي شده و اصلا انگار جزء جدايي ناپذير خيابان هستند. با اين حال رژيم همواره سعي ميكند آنها را ناديده بگيرد و هيچوقت آمار و ارقام واقعي در اين مورد نميدهد .

اما روز ۱۱تير خبرگزاري ايسنا به آمار جديدي اعتراف كرد. ۷ ميليون كودك كار، ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار كودك ترك تحصيل كرده و تعداد قابل توجهي كودك كه براي خريد و فروش مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند.

سارا رضایی،  از اعضاي «جمعیت ضد امام علی» رژیم، متوسط سن اين كودكان را ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام كرد و گفت شواهدي هست كه نشان ميدهد كار اجباري حتي بچه هاي زير 5 سال و نوزادان را هم در بر ميگيرد.

وضعيت فاجعه بار تر سوءاستفاده از كودكان بي سرپرست براي خريدو فروش مواد مخدر است.مثلا در سيستان و بلوچستان اين كودكان در سطح شهر قرصهاي روان گردان و ترامادول يا حتي شيشه و كراك ميفروشند و خودشان هم به نوعي آلوده ميشوند. يكي از كارگزاران حكومتي اعتراف كرده كه در اين استان تعداد بازمانده ها از تحصيل ۱۲۰ هزار نفره و علاوه بر آنها ۳۰ درصد به دليل نداشتن شناسنامه از تحصيل محروم هستند.

اين آماري كه از آن صحبت ميكنيم فقط يك مشت عدد و رقم نيستند. هزاران استعداد پر پر شده و هويت لگدمال شده است كه بايد نسل فرداي ايران را بسازد، اما براي آخوندهاي حاكم چيزي جز حفظ قدرت و حكومت خودشان اهميتي ندارد. به همين دليل سرمايه هايي كه ميشود و بايد در خدمت جامعه باشد به جيب نيروهاي سركوبگر و تروريستهاي صادراتي ريخته ميشود.براي حل درد كودكان كار هم مثل ساير دردهاي جامعه بايد قبل از هر چيز حكومت دزدان و قاتلان را كنار زد.

بعد از اينكه ولي فقيه مجبور شد به خاطر واكنش هايي كه در مورد فرمان «آتش به اختيار» به وجود آمد از اين موضوع  عقب نشيني كند، اين بار در جلسه اي كه با دست اندركاران قوه قضاييه داشت روي حمايت از به قول خودشان آمران به معروف و ناهيان از منكر تاكيد كرد.

ولي فقيه با حمله به باند روحاني گفت:« برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.»

بعد هم حمايت عملي و بياني خودش را از اين سركوبگران اعلام كرد و گفت اين حمايت وظيفه قوه قضاييه است. يعني با يك لحن و بيان ديگر راه را براي نيروهاي سركوبگر و همان آتش به اختيارهاي ولايت مدار باز كرد.

در ادامه اين حرفها خامنه اي هم به پيروي از خميني در مورد اهميت حفظ نظام كه ميگفت حفظ نظام از اوجب واجباته، گفت «در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است». اين سخنراني خامنه اي  به بهترين نحو نشان ميدهد که خامنه ای در چه بن بستی گرفتاره‌َ، نه می تواند پای فرمان آتش به اختیار بایستد، چون از عواقب اجتماعی آن وحشت دارد و نه می تواند به کلی از برداشتن گامهای جدید در سرکوب دست بردارد این وضعیت سرانجام خامنه و نظام را هم نشان می دهد.